Här svarar vi på dina frågor.

Vanliga frågor om kiropraktor

Kiropraktor är en primärvårdgivare med specialkompetens inom det neuro-muskulo-skelettala systemet (nerv-muskel-skelett). Kiropraktorn jobbar med behandling, rehabilitering och förebyggande åtgärder av funktionsstörningar och smärttillstånd i kroppen. Vanliga besvär man söker för hos en kiropraktor är ryggskott, nackspärr, huvudvärk och problem i armar, axlar, höfter och ben.
En vanlig behandlingsserie brukar vara 3-5 behandlingar. Beroende på hur länge man haft sina besvär och vilken orsaken till dem är så tar det olika lång tid. Generellt kan man säga att ju längre tid man haft problemet/problemen desto fler behandlingar och längre tid tar det att åtgärda.
En behandling börjar alltid med att kiropraktorn tar en sjukdomshistoria (anamnes) av patienten. Anamnesen är av stor vikt för att kunna sätta rätt diagnos och ge en korrekt behandling. Efter anamnesen gör kiropraktorn en neurologisk status och ortopediska tester för att utesluta tillstånd där kiropraktisk behandling inte ska utföras. När kiropraktorn uteslutit tillstånd där patienten ska remitteras vidare till annan vårdpersonal undersöks patientens leder, ligament, muskler där terapeuten letar efter inskränkta och/eller överrörliga områden, spända/korta muskler och ligament samt inaktiva eller överaktiva muskler. Behandling sker sedan i samråd med patienten.
Man brukar dela in behandlingsförloppet i akut fas, stabiliserings-/rehabiliteringsfas och underhållsfas. Beroende på hur lång tid man haft sina problem och vad det är som orsakat dem varierar tiden mellan de olika faserna.
Boka alltid tid hos en Legitimerad Kiropraktor. Kiropraktor är sedan 2006 en namnskyddad titel och för att få benämna sig som kiropraktor måste man vara legitimerad. Det är socialstyrelse som utfärdar legitimationen och den visar att du har adekvat utbildning och kunskap om yrket.
Många gånger är oftast kombinationen av kiropraktor och fysioterapeut den bäste lösningen på problemen. Börja med att ta kontakt med din kiropraktor för att säkerställa att kroppen har fullgod rörlighet och god balans och när det är korrigerat är det en bra ide att ta kontakt med fysioterapeut för att stabilisera och stärka muskler för ett långsiktigt hållbart resultat.
Nej du behöver inte gå till kiropraktor regelbundet. Efter avslutad behandlingsserie där patienten är symtom- och problemfri brukar vi rekommendera patient att komma på kontroll 1-2 ggr/år för att förebygga framtida smärtor och problem.
Kiropraktisk behandling är oftast inte smärtsam utan det som kan göra ont under behandlingen är symtomen man söker för. Många gånger brukar patienten uppleva både smärtlindring och ökad rörlighet direkt efter behandlingen.
Det som låter när kiropraktorn gör en justering i en led är en tryckförändring i ledvätskan inne i leden vilket leder till ett ”knak” kallat kavitation. Kavitationen beror inte på att man flyttar några kotor, ben går mot ben eller att något går sönder utan helt enkelt ett tryckförändringsfenomen. När man fått en kavitation tar det ca 20 minuter innan tryckförändringen i leden återigen kan förändras och ge en kavitation igen.
Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod – när den utförs av Socialstyrelsens legitimerade kiropraktorer. Forskning har visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktisk behandling är ytterst sällsynta. Som vid all verksam medicinsk behandling kan patienten få reaktioner på behandlingen. Vanligast är lokal ömhet i det området som behandlats. Undersökningar visar dock att dessa reaktioner är väldigt milda och snabbt övergående.

Välkommen till din kiropraktor och massageklinik i Halmstad

Välkommen till din kiropraktor och massageklinik i Halmstad

Kontaktuppgifter

E-post

info@ahnkiropraktorerna.se

Ring oss

035 – 12 99 22

Adress

Söndrumsvägen 29
302 37 Halmstad

Kontaktformulär