Läs det senaste inom kiropraktik

Forskningsrapporter

Spinal manipulation har en positiv effekt på ryggsmärta.

Journal of American Medical Association (JAMA) publicerade våren 2017 en systematisk litteraturundersökning om effekterna av spinal manipulation vid akut ländryggssmärta. Sammanställningen berörde 26 RCT studier vilket visade att spinal manipulation gav en positiv effekt på ryggsmärta.

Läs artikeln här

Jämförelse mellan spinala manipulationstekniker och standardbehandling hos läkare vid akut och subakut ländryggssmärta.

107 individer med ländryggssmärta deltog i studien och de delades in i tre behandlingsgrupper (manuell manipulation, manipulation med aktivator eller standardbehandling hos läkare. De hade haft ländryggssmärta under en tid av < 12 veckor. Studien visade ett signifikant bättre resultat avseende funktion i vardagen och minskad smärta på kort sikt vid behandling med manuell manipulation jämfört med manipulation med aktivator och standardbehandling hos läkare. Förbättringen av funktionen och reduceringen av smärtan var både signifikant och kliniskt relevant. Det fanns ingen statistisk skillnad mellan grupperna vid uppföljning efter tre och sex månader. 

Läs artikeln här

Forskning om fotleden av Hans Nilsson.

Hans Nilsson som är en av delägarna här på AHN Kiropraktorerna har publicerat en artikel kring fotleden.

Välkommen till din kiropraktor och massageklinik i Halmstad

Välkommen till din kiropraktor och massageklinik i Halmstad

Kontaktuppgifter

E-post

info@ahnkiropraktorerna.se

Ring oss

035 – 12 99 22

Adress

Söndrumsvägen 29
302 37 Halmstad

Kontaktformulär