Kiropraktiska föreningen i Sverige
www.kiropraktiskaforeningen.se

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan
www.kiropraktorhogskolan.se