Forskning

Spinal manipulation har en positiv effekt på ryggsmärta.

Journal of American Medical Association (JAMA) publicerade våren 2017 en systematisk litteraturundersökning  om effekterna av spinal manipulation vid akut ländryggssmärta. Sammanställningen berörde 26 RCT studier vilket visade att spinal manipulation gav en positiv effekt på ryggsmärta.

Jämförelse mellan spinala manipulationstekniker och standardbehandling hos läkare vid akut och subakut ländryggssmärta.

107 individer med ländryggssmärta deltog i studien och de delades in i tre behandlingsgrupper (manuell manipulation, manipulation med aktivator eller standardbehandling hos läkare. De hade haft ländryggssmärta under en tid av < 12 veckor. Studien visade ett signifikant bättre resultat avseende funktion i vardagen och minskad smärta på kort sikt vid behandling med manuell manipulation jämfört med manipulation med aktivator och standardbehandling hos läkare. Förbättringen av funktionen och reduceringen av smärtan var både signifikant och kliniskt relevant. Det fanns ingen statistisk skillnad mellan grupperna vid uppföljning efter tre och sex månader.

Forskning om fotleden av Hans Nilsson.

Hans Nilsson som är en av delägarna här på AHN Kiropraktorerna har publicerat en artikel kring fotleden.

Här kan du ladda ner artikeln som pdf: