logo

bokatidfbbokning new

Stötvåg


 

 

Stötvågsbehandlingen vi använder oss av kallas rESWT "radial extracorporeal shock wave therapy" och är en evidensbaserad behandlingsmetod som främst vänder sig till kroniska besvär/smärtor i rörelseapparaten.

Forskning som gjorts visar att behandlingen ger stor effekt och mellan 65-95% får minskad smärta eller blir helt smärtfria efter en behandlingsserie.

Stötvågsbehandling har visat sig kunna ersätta kirurgi, kortisoninjektioner och medicinering vid ett flertal smärtbesvär.

Behandlingsbara symptom

 • Axelsmärta
 • Impingementsyndrom
 • Golf- och/eller tennisarmbåge
 • Höftsmärta/trochanterit
 • Löparknä
 • Hopparknä
 • Benhinneinflammation
 • Hälsenesmärta/akillestendinit
 • Hälsporre/plantarfasciit

 

Effekter av stötvågsbehandling

 • Förbättrar/ökar blodgenomströmningen
 • Ökad vävnadstillväxt/återuppbyggnad
 • Ökad cellmetabolisk aktivitet
 • Reducering av fibrös vävnad
 • Smärtlindring

 

 Stötvåg ska inte användas vid följande tillstånd

 • Kortisoninjektion i området senaste månaden
 • Cancer
 • Hjärt- och/eller cirkulationsrubbningar
 • Graviditet
 • Blödningssjukdomar
 • Intag av antikoagulantia (Waran, Fragmin, Trombyl etc.)
 • Barn som växer
 • Polyneuropati vid diabetes
 • Akut inflammation i behandlingsområdet