logo

bokatidfbbokning new

Kiropraktik


 

Kiropraktik betyder att man gör något för hand. Ordet kommer från grekiskans Chiro = händer och Praktos = att göra.

En kiropraktor är en primärvårdgivare med specialkompetens inom det neuro-muskulo-skelettala systemet (nerv-muskel-skelett) och jobbar med att förbättra och återställa kroppens funktion genom undersökning, behandling och rehabilitering av dysfunktioner i kroppens leder, ligament och muskler.

Den huvudsakliga behandlingstekniken är en kiropraktisk justering, oftast brukar den vara förknippad med ett lite ”knak”, men även stretch, massage och triggerpunktsbehandling är en del av behandlingen. I behandlingen ingår även rehabiliteringsträning och råd för att förhindra att symptomen uppstår igen.

Kiropraktor är sedan 2006 en namnskyddad titel, för att få benämna sig som kiropraktor måste man vara legitimerad. Legitimationen utfärdas av socialstyrelsen och kan ansökas om efter 5 års heltidsstudier.

 

kiro 1 kiro 2

 

Behandling


En behandling börjar alltid med att kiropraktorn tar en sjukdomshistoria (anamnes) av patienten. Anamnesen är av stor vikt för att kunna sätta rätt diagnos och ge en korrekt behandling. Efter anamnesen gör kiropraktorn en neurologisk status och ortopediska tester för att utesluta tillstånd där kiropraktisk behandling inte ska utföras. När kiropraktorn uteslutit tillstånd där patienten ska remitteras vidare till annan vårdpersonal undersöks patientens leder, ligament, muskler där terapeuten letar efter inskränkta och/eller överrörliga områden, spända/korta muskler och ligament samt inaktiva eller överaktiva muskler. Behandling sker sedan i samråd med patienten.

 

Vanliga smärttillstånd


• Nackspärr
• Ryggskott
• Musarmbåge
• Ischias
• Tennisarmbåge
• Spänningar i nacke, axlar och rygg
• Utstrålande smärta i armarna
• Smärta i höft, knän och fötter