logo

bokatidfbbokning new

Kiropraktik


 

Kiropraktik betyder att man gör något för hand. Ordet kommer från grekiskans Chiro = händer och Praktos = att göra.

En kiropraktor är en primärvårdgivare med specialkompetens inom det neuro-muskulo-skelettala systemet (nerv-muskel-skelett) och jobbar med att förbättra och återställa kroppens funktion genom undersökning, behandling och rehabilitering av dysfunktioner i kroppens leder, ligament och muskler.

Den huvudsakliga behandlingstekniken är en kiropraktisk justering, oftast brukar den vara förknippad med ett lite ”knak”, men även stretch, massage och triggerpunktsbehandling är en del av behandlingen. I behandlingen ingår även rehabiliteringsträning och råd för att förhindra att symptomen uppstår igen.

Kiropraktor är sedan 2006 en namnskyddad titel, för att få benämna sig som kiropraktor måste man vara legitimerad. Legitimationen utfärdas av socialstyrelsen och kan ansökas om efter 5 års heltidsstudier.

 

kiro 1 kiro 2

 

Behandling


En behandling börjar alltid med att kiropraktorn tar en sjukdomshistoria (anamnes) av patienten. Anamnesen är av stor vikt för att kunna sätta rätt diagnos och ge en korrekt behandling. Efter anamnesen gör kiropraktorn en neurologisk status och ortopediska tester för att utesluta tillstånd där kiropraktisk behandling inte ska utföras. När kiropraktorn uteslutit tillstånd där patienten ska remitteras vidare till annan vårdpersonal undersöks patientens leder, ligament, muskler där terapeuten letar efter inskränkta och/eller överrörliga områden, spända/korta muskler och ligament samt inaktiva eller överaktiva muskler. Behandling sker sedan i samråd med patienten.

 

Vanliga smärttillstånd


• Nackspärr
• Ryggskott
• Musarmbåge
• Ischias
• Tennisarmbåge
• Spänningar i nacke, axlar och rygg
• Utstrålande smärta i armarna
• Smärta i höft, knän och fötter

Stötvåg


 

 

Stötvågsbehandlingen vi använder oss av kallas rESWT "radial extracorporeal shock wave therapy" och är en evidensbaserad behandlingsmetod som främst vänder sig till kroniska besvär/smärtor i rörelseapparaten.

Forskning som gjorts visar att behandlingen ger stor effekt och mellan 65-95% får minskad smärta eller blir helt smärtfria efter en behandlingsserie.

Stötvågsbehandling har visat sig kunna ersätta kirurgi, kortisoninjektioner och medicinering vid ett flertal smärtbesvär.

Behandlingsbara symptom

 • Axelsmärta
 • Impingementsyndrom
 • Golf- och/eller tennisarmbåge
 • Höftsmärta/trochanterit
 • Löparknä
 • Hopparknä
 • Benhinneinflammation
 • Hälsenesmärta/akillestendinit
 • Hälsporre/plantarfasciit

 

Effekter av stötvågsbehandling

 • Förbättrar/ökar blodgenomströmningen
 • Ökad vävnadstillväxt/återuppbyggnad
 • Ökad cellmetabolisk aktivitet
 • Reducering av fibrös vävnad
 • Smärtlindring

 

 Stötvåg ska inte användas vid följande tillstånd

 • Kortisoninjektion i området senaste månaden
 • Cancer
 • Hjärt- och/eller cirkulationsrubbningar
 • Graviditet
 • Blödningssjukdomar
 • Intag av antikoagulantia (Waran, Fragmin, Trombyl etc.)
 • Barn som växer
 • Polyneuropati vid diabetes
 • Akut inflammation i behandlingsområdet

Graviditet


Graviditet och Kiropraktik

Många undrar om man kan/får behandlas av kiropraktor när man är gravid? Svaret på detta är absolut ja!

Tvärtom skulle vi snarare rekommendera kvinnor att gå på några kontroller under graviditeten. Under våra år som kiropraktorer har vi mött många vars besvär startat med en graviditet eller efter en förlossning. För bara 20 år sedan tog man inte hand om och hade heller inte kunskapen om dessa problem vilket skapat mycket onödigt lidande.

Det är vanligt att kvinnor får ländsmärta, bäcken/höftsmärta samt ischiasproblem under/efter graviditeten och en stor del av dessa problem går att behandla.

Flera faktorer bidrar till att skapa problem under en graviditet. För det första ändras mekanik och tyngpunkt under graviditeten, det blir med tiden ökad belastning både på ryggraden och bäckenet vilket kan ge smärta i ländryggen och bäckenet. Mot slutet av graviditeten kan det även vara svårt att ha en bra hållning vilket kan ge spänningar i nacke/axlar och skuldror.

En annan stor orsak till smärta under/efter graviditet heter Relaxin. Detta är ett hormon som utsöndras både under graviditeten samt amningen och har som uppgift att mjuka upp ledbanden i bäckenet så att detta kan anpassas till barnets tillväxt samt förbereda bäckenet för förlossningen. Det gör att bäckenet inte är lika stabilt under graviditeten som normalt vilket kan leda till att man lättare får ryggbesvär, bäckenet är nämligen basen för hela ryggraden.

Det hela kan leda till ihållande spänningar för att musklerna måste "ersätta" ledbandens arbete vilket i sin tur ger låsningar i lederna som följd av att musklerna inte "orkar" kompensera fullt ut för ledbanden. Oftast går det att behandla genom kiropraktiska justeringar och hemövningar så som stretch och lättare bålövningen men ibland behöver man även komplettera med ett semi-elastiskt bäckenbälte för att stödja bäckenet.

 

Foglossning


Även här spelar relaxinet en stor roll, det är detta hormon som luckrar upp symfysen som är den broskfog som håller samman bäckenets framsida. Detta ger först och främst smärta i framsidan av bäckenet men kan även ge smärtutstrålning mot ljumskar och insida lår.

En lindrigare foglossning kan avhjälpas med bäckenbälte och behandling medan en kraftigare inte på samma sätt kan behandlas. Här behöver man komma in på en bedömning och undersökning för att se hur mycket man kan hjälpa till.

 

Förlossning och efter graviditet


Det är heller inga problem att bli behandlad av en kiropraktor efter förlossningen. Möjligtvis får man ta hänsyn till om man fortfarande är mycket rörlig i bäckenet och då får man avvakta en tid. Men att behandla andra typer av spänningar i nacke/axlar/bröstrygg är inte några som helst problem.

Många är de som haft en felfri graviditet och istället fått problem efter sin förlossning. Det kan bli symtom som ihållande spänningar/smärta i ländrygg/bäcken och ischiasbesvär.

Förlossningen är tuff för bäckenet och oftast vet kroppen hur den ska göra, dock blir det inte alltid som man tänkt sig. En väldigt utdragen förlossning ger mycket tryck på bäckenets ledband och fogar samt skapar muskelanspänningar. En kort förlossning kan istället bli för kraftfull vilket kan ge låsningar i bäckenets leder samt i ländryggens facettleder vilket i sin tur ger muskelspänningar.

Efter en graviditet och en förlossning är du generellt nedsatt i bålstyrka och stabilitet i länd/bäcken. Sedan kommer ofta ett helt nytt rörelsemönster in i bilden så som att lyfta och bära barn, bära bilbarnstolen och lyfta barnvagnen in och ut ur bilen, sitta timvis och amma i alla möjliga konstiga positioner, ligga konstigt i sängen och först och främst fokusera på det lilla barnet. Hur man själv mår hamnar långt ned på listan. Är det då konstigt att man kan få ont i ryggen...?!

Alla ovan nämnda situationer och belastningar kan ge låsningar i lederna som i sin tur ökar spänningen i muskulaturen, lägg därtill att mekaniken i kroppen inte längre är som den ska vara gör att man lätt hamnar i en ond cirkel. Därför är rådet att besöka en kiropraktor om du haft ihållande spänningar/smärta i kroppen i över 2 veckors tid.

Sökorsaker


 

 • Nackspärr
 • Ryggskott
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Ischias
 • Tennisarmbåge
 • Musarmbåge
 • Spänningar/smärta i nacke, axlar och ryggen
 • Utstrålande smärta i armar och ben
 • Smärta i höfter, knän och fötter

Subcategories